هایده آراء

درباره من

دکتر هایده آراء
image

استادیار گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1402/9/14)

استنادات

2

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/9/14)

استنادات

0

مقالات

1

h-index

0

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381- 1377

کارشناسی جغرافیای کارتوگرافی

دانشگاه تهران

1382- 1384

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شهید بهشتی تهران

1386-1390

دکتری جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

1395-1397

مدیر پژوهش دانشکده کویر شناسی و گردشگری

دانشگاه سمنان

1395-1397

مدیر گروه مدیریت جهانگردی

دانشگاه سمنان دانشکده گردشگری

مهارت ها

آموزش نرم افزار GIS

اولویت های پژوهشی

ژئومورفولوژی

ژئوتوریسم

سیستم اطلاعات جغرافیایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
ژئوشیمی واحدهای زمینشناسی شهرستان سرخس با نگرش بر پتانسیل ایجاد گرد و غبار
مخاطرات محیط طبیعی(2022)
9511817005, علیرضا راشکی*, ^هایده آراء, آبرادات مافی
مورفوسکوپی ذرات گرد و غبار با تأکید بر منشأ گرد و غبار منطقة سرخس
پژوهش های فرسایش محیطی(2022)
9511817005, ^هایده آراء*, علیرضا راشکی, آبرادات مافی
منشایابی ذرات گرد وغبار با بررسی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آنها درشهرستان سرخس
جغرافیا و مخاطرات محیطی(2020)
9511817005, ^هایده آراء*, علیرضا راشکی, آبرادات مافی
بررسی کارایی روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در شناسایی انواع سنگفرش بیابانی در جنوب استان سمنان
پژوهش های فرسایش محیطی(2020)
^هایده آراء*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حریر سهرابی, علی احمدآبادی
بررسی تطبیقی شاخص های اقلیمی و ماهواره ای در روند تغییرات پهنه های ماسه ای شهرستان سرخس
پژوهش های فرسایش محیطی(2020)
9411817006, ^هایده آراء*, هادی معماریان خلیل آباد
مقایسه کارائی الگوریتم های طبقه بندی تصاویر ماهواره در آشکار سازی پهنه های ماسه ای دشت سرخس
پژوهش های فرسایش محیطی(2019)
9411817006, ^هایده آراء*, هادی معماریان خلیل آبادی
Studying Environmental Factors on Halophyte and Xerophyte Plants Establishment in Desert Region (Case Study: Semnan, Iran)
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^هایده آراء, ^شیما نیکو
تحلیل رابطه ژئومرفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی(2018)
9511817006, ^هایده آراء*, ^محمد رحیمی
طراحی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوت در پیش بینی بارمعلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدکارده)
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(2018)
معصومه درمانی*, محمد نهتابی, ^هایده آراء, علی گلکاریان, سلمان شریف آذری
بررسی و مقایسه روش‌های فازی آرتمپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: امیدیه، استان خوزستان)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2018)
مریم ممبنی, محمد نصراللهی, کامران کریمی*, ^هایده آراء
بررسی دوره های خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیز گرگانرود
هیدروژئومورفولوژی(2018)
9211818002, ^شیما نیکو, وحید فیضی*, ^هایده آراء
مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت کویر
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2017)
پوریا خرازی*, ^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, پیام خزائل
بررسی چینه شناسی نبکاها برای تشخیص نوسان های اقلیمی مطالعۀ موردی: حوضه علاء در حاشیۀ کویر مرکزی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(2017)
^هایده آراء*, مریم قاسم نژاد, ^مریم ملاشاهی
Desertification Assessment by Using Water Criterion in Iran’s Central Arid Regions
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(2017)
9212819005, بیژن آزاد, ^هایده آراء*
بررسی زمین ساخت فعال در حوزه آبریز لتیان با استفاده از شاخصهای مرفو تکتونیکی
پژوهش های آبخیزداری(2015)
^هایده آراء, ^احمد صادقی پور*, مجتبی یمانی, محمد حسین رامشت
ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ(کوچین) و مدل پرالونگ(مطالعه موردی: سه غار سرآب،سید عیسی و چهل پله در استان چهار محال و بختیاری)
(2015)
^هایده آراء, پوریا خرازی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل
(2014)
زهرا داداش زاده, لیلا گلی مختاری, ^هایده آراء
مقایسه خصوصیات دانه بندی و مورفوسکوپی نهشته های بادی جدید و قدیم ارگ دامغان به منظور شناسایی منابع ماسه
(2014)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
Geomorphology survey of physical environment development ( case study : Zanjan city)
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
قباد رستمی, محمدرضا هاشمی بیستونی, ^هایده آراء, یسرا حسنی, احسان عطایی کیا
Geomorphology survey of physical environment development ( case study : Zanjan city)
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
قباد رستمی, محمدرضا هاشمی بیستونی, ^هایده آراء, یسرا حسنی, احسان عطایی کیا
لندفرم ها و طبقه بندی آنها در علم ژئومورفولوژی ( مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران)
(2013)
^هایده آراء
بررسی و مقایسه روش های فازی آرت مپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: امیدیه، استان خوزستان)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(0)
مریم ممبنی*, 9411817007, کامران کریمی, ^هایده آراء
مکان یابی دهکده گردشگری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2020-07-09)
^هایده آراء*, فریبا طهماسبی, ^لیلا وثوقی
وضعیت مورفوژنتیکی و پهنه بندی انواع هوازدگی در استان سمنان
دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2020-07-09)
^هایده آراء*, آرزو رکن آبادی, زهرا داداش زاده
پهنه بندی خطر بیابان زایی در منطقه خشک شمال شرق دریاچه ارومیه
دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2020-07-09)
^هایده آراء
امکان سنجی احداث مجتمع های گردشگری و خدمات درمانی، گامی در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: چشمه های آبگرم شهر گلگیر مسجد سلیمان)
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی(2020-02-06)
^هایده آراء*, لقاء میرعالی
ارزیابی ویژگی های ژئوتوریسمی سواحل استان گلستان با هدف توسعه پایدار صنعت گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: جزیره آشوراده)
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوریهای نوین و بیوتکنولوژی(2020-02-06)
^هایده آراء*, 9411728004
تحلیل ارتباط بارندگی با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز(2019-04-17)
9411817006*, هادی معماریان, ^هایده آراء, مرتضی اکبری
کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز(2019-04-17)
9411817006*, ^هایده آراء, هادی معماریان, مرتضی اکبری
ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻧﻤﮑﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن دﺭ بیابانﺯﺍﯾ ﯽ و ﺍﯾﺠﺎد ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎیﻧﻤﮑﯽ
دومین همایش بین المللی گرد و غبار(2018-04-25)
9311819005, ^هایده آراء*, غلامرضا زارع, علی ترابی
تاثیر افت آب دریاچه ارومیه بر پیشروی شوره زارها و وقوع طوفان های نمکی( مطالعه موردی: منطقه شمال شرق دریاچه ارومیه)
چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2018-03-07)
9311819007, ^هایده آراء*, ^شیما نیکو, سهراب زمزمی
مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده منطق فازی با هدف کمک به توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی :حوض سلطان قم)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2018-02-24)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, ^سیدحسن کابلی
بررسی انواع هوازدگی در سنگها و علل ایجاد آن در مناطق شهری مختلف
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
آرزو رکن آبادی*, ^هایده آراء, ^شیما نیکو, زهرا داداش زاده
بررسی نقش حوضه های رودخانه ای به عنوان مکانی مناسب برای طبیعت گردی ( حوضه آبخیز تیل آباد گرگانرود)
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
^هایده آراء*, 9411728004, مینا رسولی
بررسی غار افتر، پدیده ژئوتوریسمی ناشناخته در سمنان و نقش آن در جذب گردشگر
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9412728003, ^هایده آراء*
بررسی نقش نمک های منتقل شده از کفه های نمکی دریاچه ارومیه در اراضی حاشیه شمال شرقی دریاچه با استفاده از منابع سنجش از دور
کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه(2016-11-23)
9311819007*, ^هایده آراء, سهراب زمزمی
معرفی عوامل موثر بر پدیده فرونشست و مروری بر روش های پایش و اندازه گیری این پدیده
همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران(2016-11-16)
9411817006*, ^هایده آراء, سید محمد تاجیخش
تعیین مناطق مستعد فرونشست با تکیه بر پهنه بندی کمی آب زیرزمینی دشت سبزوار
همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران(2016-11-16)
9411817006*, ^هایده آراء, سید محمد تاجیخش
ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار پوشش گیاهی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار کشاورزی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
سومین کنگره علمی پژوهشیتوسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
ارزیابی شدت فرسایش با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A( مطالعه موردی: منطقه میاندهی فیض آباد خراسان رضوی)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران(2016-09-27)
9312819001*, ^شیما نیکو, ^هایده آراء, سعید جاهدی پور
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و ارائه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی :جنوب سمنان)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زسیت(2016-03-02)
9212819005*, فاطمه آذریان, ^هایده آراء
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮاﻟﯽ دوره ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی SPI ودرصد از بارشﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺮان و دﻫﻠﺮان)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
فاطمه آذریان, 9212819005, ^هایده آراء
ارزیابی پوشش گیاهی دشت سمنان با استفاده از شاخص NDVI
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی(2016-02-25)
9212819005*, فاطمه آذریان, ^هایده آراء
پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص Z استاندارد بارش در محیط GIS ( مطالعه موردی : استان کرمانشاه )
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران(2015-11-26)
فاطمه آذریان, ^هایده آراء
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر روی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA ( مطالعه موردی : جنوب سمنان )
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^هایده آراء, علی احمدآبادی, ^علی اصغر ذوالفقاری
شناخت پتانسیل های گردشگری استان فارس با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: دریاچه ها و تالاب های استان فارس)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^هایده آراء
ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم های ژئومورفولوژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: غارهای سرآب،سیدعیسی و چهل پله در استان چهارمحال و ب
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^هایده آراء
بررسی نحوه و میزان گسترش تپه های ماسه ای ارگ دامغان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ناصر مشهدی
بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی و روند تغییرات بارش ایستگاه سینوپتیک سمنان طی نیم قرن اخیر
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, زهرا ناظری تهرودی
مطالعه رژیم باد و تجزیه و تحلیل بادهای فرساینده جنوب دامغان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ناصر مشهدی
سیر تطور نگرش ها و دیدگاه ها در منشایابی لس ها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
وضعیت اکوتوریسم در روستاهای مناطق بیابانی ایران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
سارا ولی زاده, فاطمه آذریان, ^هایده آراء
بررسی فصول اقلیمی شهرستان بیرجند جهت مدیریت مصرف انرژی با استفاده از روش آنالیز خوشه ای
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, ^هایده آراء
مفهوم لندفرم و طبقه بندی آن در علم ژئومورفولوژی ( مطالعه موردی : ارگ دامغان در استان سمنان )
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء
ارزیابی مقایسه ای پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ ) کوچین ( ) مطالعه موردی : سه غار سرآب ، سید عیسی و چهل پله در استا
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^هایده آراء
نقش تثبیت تپه های ماسه ای بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی ( مطالعه موردی : شهرستان دامغان )
سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2014-01-15)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
بازسازی پالئوکلیما بر اساس چینه شناسی نبکا و عوامل موثر در آن ( مطالعه موردی : جنوب دشت بشرویه در حوضه آبریز بجستان
اولین همایش انجمن کواترنری ایران(2013-11-20)
مریم قاسم نژاد, ^هایده آراء
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیر زمینی از طریق منطق بولین ( مطالعه موردی : دشت سمنان
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
انتخاب محورهای مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از نقشه درون یابیو پارامترهای بستر آبراهه( مطالعه موردی دشت سمنان)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
ارزیابی ارزش گردشگری ژئومورفوسایت ها بر اساس روش کوچین ( مطالعه موردی : تپه مافین آباد اسلامشهر )
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین(2013-07-04)
^هایده آراء
امکان¬سنجی احداث مجتمع های گردشگری و خدمات درمانی با استفاده تکنیک S.W.O.T (مطالعه موردی: چشمه آبگرم شهر گلگیر)
نهمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی(2023-03-01)
^هایده آراء, 9311728008, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی شدت و ابعاد بحران آب در دشت سبزوار با استفاده از شاخصهای منابع آب
سومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی(2023-05-24)
^هایده آراء*, 9411817006, سید محمد تاجبخش
بررسی تغییر اقلیمی فاز پایانی کواترنر تا کنون با استفاده از روش رایت( مطالعه موردی: استان سمنان)
شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2023-08-09)
^هایده آراء*
پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص های اقلیمی و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سرخس)
شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2023-08-09)
^هایده آراء*, 9411817006, سید محمد تاجبخش
پايان نامه
خرازي پوريا(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمدنژاد رسول(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منبع يابي تپه هاي ماسه اي جديد ارگ دامغان
احمد پناه سيد محمدحسين(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري بيابان زدايي با استفاده ازمدل IMDPA در جنوب سمنان
فتاحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي ژئومورفولوژيك سنگفرش هاي بياباني(مطالعه موردي:استان سمنان)
سهرابي حرير(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دوره هاي خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب حوزه آبخيز گرگانرود
باي نرجس(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي احداث مجتمع گردشگري و خدمات درماني چشمه آبگرم شهر گلگير مسجدسليمان
مير عالي لقا(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت فرسايش بادي با روشهاي IRIFR , MICD (منطقه مورد مطالعه ميان دهي خراسان رضوي)
توسلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شدت بيابان زايي در منطقه نيمه خشك با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : دشت قروه كردستان)
جلالي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي منطقه بياباني شمال شرق درياچه اروميه
شادكام ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ارزش ژئوتوريستي ژئومورفو سايت هاي مناطق خشك و بياباني (مطالعه موردي : گنبدهاي نمكي استان سمنان)
درمحمدي منصوره(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي دشت سراعلاء
شخصي توكليان صدف(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي فرآيندهاي هوازدگي و تاثير آن در مناطق شهري (مطالعه موردي : استان سمنان)
ركن آبادي آرزو(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ارزش گردشگري چشم اندازهاي ژئومورفوتوريستي با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه موردي : حوضه حبله رود)
صبوري مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتوريسمي سواحل استان گلستان با هدف توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي : آشوراده)
داوري عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي دهكده گردشگري با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي : شهرستان كوهرنگ)
طهماسبي دزكي فريبا(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي احداث واحدهاي اقامتي گردشگري با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبيAHP و منطق فازي مطالعه موردي شهرستان سبزوار
اسحاقي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تغييرات پهنه هاي فرسايش بادي با استقاده از الگوريتم هاي خبره و هوش مصنوعي مطالعه موردي شهرستان سرخس
گوهري زهرا(تاریخ دفاع: 1399/12/16) ، مقطع : دكتري
مدلسازي تغييرات پهنه هاي فرسايش بادي با استقاده از الگوريتم هاي خبره و هوش مصنوعي مطالعه موردي شهرستان سرخس
گوهري زهرا(تاریخ دفاع: 1399/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي ارتباط خصوصيات كاني شناسي و شيميايي گرد و غبار با سازندهاي زمين شناسي (خراسان رضوي – منطقه سرخس)
درماني معصومه(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات چراي شتر بر برخي خصوصيات خاك و پوشش گياهي
صباغ سميه السادات(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار کشاورزی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)
(0)
9311819004, ^شیما نیکو, حامد جنیدی, ^هایده آراء
تحلیل ارتباط بارندگی با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس
Civil Engineering Journal(0)
9411817006*, هادی معماریان, ^هایده آراء, مرتضی اکبری
امکان سنجی احداث مجتمع های گردشگری و خدمات درمانی، گامی در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: چشمه های آبگرم شهر گلگیر مسجد سلیمان)
Civil Engineering Journal(0)
^هایده آراء*, لقاء میرعالی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ژئومورفولوژی و فرسایش بادی   (155 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
ژئومورفولوژی وفرسایش آبی   (133 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
اکوسیستم های چند منظوره   (223 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
جامعه فرهنگ طبیعت   (140 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
کویرشناسی و ژئومورفولوژی سواحل   (421 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
GIS و کاربرد آن در منابع طبیعی   (424 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کاتوگرافی   (395 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
زمین شناسی   (417 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی
سازندهای دوران چهارم   (463 بار دانلود)
رشته : بیابان زدایی , گرایش : بیابان زدایی
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی   (396 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
ara338@semnan.ac.ir
(+98)2331535569

فرم تماس